VỚI KHÁCH HÀNG MUA HÀNG ONLINE

TEM HỌA TIẾT

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Màu sắc (thời gian phai màu, áp dụng với sản phẩm có cán màng bảo vệ) 18 tháng
2. Bung mép, phồng rộp Không áp dụng
3. Lỗi thiết kế, không đúng như thỏa thuận, như yêu cầu ngay khi nhận hàng Đổi mới
4. Sản phẩm nhàu nát, có dấu hiệu bị mở hàng Đơn vị Vận chuyển chịu trách nhiệm
5. Sản phẩm chuyển chậm so dự kiến Đơn vị Vận chuyển chịu trách nhiệm
6. Sản phẩm hết hàng sau khi đặt cọc Hoàn trả tiền cọc
7.  Sản phẩm thiếu chi tiết Gửi bù miễn phí

DECAL ĐỔI MÀU

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Màu sắc (thời gian phai màu, áp dụng với sản phẩm có cán màng bảo vệ) 6 tháng
2. Bung mép, phồng rộp Không áp dụng
3. Lỗi bề mặt, dính bẩn, sạn, màu loang lổ ngay khi mở hàng Đổi mới
4. Sản phẩm nhàu nát, có dấu hiệu bị mở hàng Đơn vị Vận chuyển chịu trách nhiệm
5. Sản phẩm chuyển chậm so dự kiến Đơn vị Vận chuyển chịu trách nhiệm
6. Sản phẩm hết hàng sau khi đặt cọc Hoàn trả tiền cọc
7.  Sản phẩm thiếu chi tiết Gửi bù miễn phí

LOGO - STICKER

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Màu sắc (thời gian phai màu, áp dụng với sản phẩm có cán màng bảo vệ) 6 tháng
2. Bung mép, phồng rộp Không áp dụng
3. Lỗi do nhà sản xuất: sai chất liệu, sai kích cỡ, sai thiết kế, sai màu. Đổi mới
4. Sản phẩm nhàu nát, có dấu hiệu bị mở hàng Đơn vị Vận chuyển chịu trách nhiệm
5. Sản phẩm chuyển chậm so dự kiến Đơn vị Vận chuyển chịu trách nhiệm
6. Sản phẩm hết hàng sau khi đặt cọc Hoàn trả tiền cọc
7.  Sản phẩm thiếu chi tiết Gửi bù miễn phí

LƯU Ý

Các trường hợp đổi mới 100% chỉ áp dụng với điều kiện Sản phầm chưa qua sử dụng, còn nguyên vẹn như mới, không trầy xước, biến dạng, dính bẩn, rách,… hay bất kỳ hư hỏng nào và nhãn mác còn nguyên vẹn

Quý khách phải bù thêm tiền nếu đổi sang sản phẩm có giá trị cao hơn nhưng KHÔNG được hoàn tiền thừa hay quy đổi tiền thừa ra sản phẩm khác nếu đổi sang sản phẩm có giá trị thấp hơn.

Hàng đổi, hàng tặng không được áp dụng “chính sách đổi hàng, trả hàng.

Sản phẩm còn trong thời gian giải quyết đổi trả, bảo hành (7 ngày) kể từ khi khách hàng mua sản phẩm và phải được xác định là sản phẩm quý khách đã mua tại shop, có lưu thông tin bảo hành trong hệ thống.

Khách ở xa vui lòng gửi sản phẩm cần giải quyết đến cửa hàng bằng các dịch vụ vận chuyển, phí bảo hành là miễn phí, nhưng khách phải chịu phí vận chuyển (cả lượt gửi bảo hành và nhận lại sản phẩm)

Quý khách sẽ được đổi sang sản phẩm khác (1 đổi 1) có giá trị tương đương nếu hết hàng cũ trong thời hạn được hỗ trợ bảo hành/ đổi trả.

VỚI KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI CỬA HÀNG

TEM HỌA TIẾT

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Màu sắc (thời gian phai màu, áp dụng với sản phẩm có cán màng bảo vệ) 18 tháng
2. Bung mép, phồng rộp 6 tháng
3. Lỗi thiết kế, không đúng như thỏa thuận, như yêu cầu ngay khi nhận Sản phẩm Đổi mới
4. Sản phẩm bị trầy xước do lỗi khách hàng trong thời gian bảo hành Ưu đãi 10% giá trị đơn hàng cho vị trí trầy xước
5. Sản phẩm bị trầy xước do lỗi khách hàng ngoài thời gian bảo hành Ưu đãi 5% giá trị đơn hàng cho vị trí trầy xước
6. Khách hàng hủy đơn hàng thiết kế khi chưa In ấn Hoàn trả 50% tiền cọc
7.  Khách hàng hủy đơn hàng thiết kế khi đã In ấn Không hoàn trả tiền cọc
8.  Khách hàng bảo hành trong thời gian bảo hành Xử lý kỹ thuật hoặc Đổi mới
9.  Khách hàng bảo hành ngoài thời gian bảo hành Ưu đãi 10% vị trí đó.

DECAL ĐỔI MÀU

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Màu sắc (thời gian phai màu, áp dụng với sản phẩm có cán màng bảo vệ) 6 tháng
2. Bung mép, phồng rộp 6 tháng
3. Lỗi bề mặt, dính bẩn, sạn, màu loang lổ do lỗi sản phẩm Đổi mới
4. Sản phẩm bị trầy xước do lỗi khách hàng trong thời gian bảo hành Ưu đãi 10% giá trị đơn hàng cho vị trí trầy xước
5. Sản phẩm bị trầy xước do lỗi khách hàng ngoài thời gian bảo hành Ưu đãi 5% giá trị đơn hàng cho vị trí trầy xước
6. Khách hàng hủy đơn hàng thiết kế khi chưa In ấn Hoàn trả 50% tiền cọc
7.  Khách hàng hủy đơn hàng thiết kế khi đã In ấn Không hoàn trả tiền cọc
8.  Khách hàng bảo hành trong thời gian bảo hành Xử lý kỹ thuật hoặc Đổi mới
9.  Khách hàng bảo hành ngoài thời gian bảo hành Ưu đãi 10% vị trí đó.

LOGO - STICKER

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Màu sắc (thời gian phai màu, áp dụng với sản phẩm có cán màng bảo vệ) 6 tháng
2. Bung mép, phồng rộp Tùy vị trí dán
3. Lỗi do nhà sản xuất: sai chất liệu, sai kích cỡ, sai thiết kế, sai màu. Đổi mới
4. Sản phẩm bị trầy xước do lỗi khách hàng trong thời gian bảo hành Không áp dụng
5. Sản phẩm bị trầy xước do lỗi khách hàng ngoài thời gian bảo hành Không áp dụng
6. Khách hàng hủy đơn hàng thiết kế khi chưa Sản xuất Hoàn trả 50% tiền cọc
7.  Khách hàng hủy đơn hàng thiết kế khi đã Sản xuất Không hoàn trả tiền cọc
8.  Khách hàng bảo hành trong thời gian bảo hành Xử lý kỹ thuật hoặc Đổi mới
9.  Khách hàng bảo hành ngoài thời gian bảo hành Không áp dụng

CÁCH THỨC NHẬN BẢO HÀNH

Thời gian tiếp nhận bảo hành tại Cửa hàng: từ 8h30 ~ 12h30, từ thứ 2 đến thứ 6

Điều kiện được Bảo hành phải được xác định là sản phẩm/ dịch vụ quý khách đã sử dụng tại shop, có lưu thông tin bảo hành trong hệ thống.

Các trường hợp xử lý bảo hành bay màu sẽ được xử lý đổi mới 100%, không áp dụng khi khách hàng tác động bóc màng bảo vệ của Sản phẩm

Với Logo – Sticker, các trường hợp đổi mới 100% chỉ áp dụng với điều kiện Sản phầm chưa qua sử dụng, còn nguyên vẹn như mới, không trầy xước, biến dạng, dính bẩn, rách,… hay bất kỳ hư hỏng nào và nhãn mác còn nguyên vẹn

Với Logo – Sticker, Quý khách phải bù thêm tiền nếu đổi sang sản phẩm có giá trị cao hơn nhưng KHÔNG được hoàn tiền thừa hay quy đổi tiền thừa ra sản phẩm khác nếu đổi sang sản phẩm có giá trị thấp hơn.

Với Logo – Sticker, sản phẩm còn trong thời gian giải quyết đổi trả, bảo hành (7 ngày) kể từ khi khách hàng mua sản phẩm và phải được xác định là sản phẩm quý khách đã mua tại shop, có lưu thông tin bảo hành trong hệ thống.

Với Logo – Sticker, quý khách sẽ được đổi sang sản phẩm khác (1 đổi 1) có giá trị tương đương nếu hết hàng cũ trong thời hạn được hỗ trợ bảo hành/ đổi trả.

Hàng đổi, hàng tặng không được áp dụng “chính sách đổi hàng, trả hàng.

LƯU Ý

BƯỚC 1: Khách hàng tới 1 trong các Cửa hàng trong hệ thống AutoWrap Store. Xem TẠI ĐÂY

BƯỚC 2: Khách hàng cung cấp thông tin Tên, SĐT đã dùng khi sử dụng Sản phầm và Dịch vụ tại AutoWrap.

BƯỚC 3: AutoWrap sẽ kiểm tra thông tin, kiểm tra tình trạng sản phẩm/ dịch vụ và xử lý bảo hành

BƯỚC 4: Bàn giao lại Sản phẩm/ Dịch vụ sau Bảo hành cho khách hàng.