Xe và Pháp luật

Mẫu Giấy khai đăng kí xe cho phương tiện giao thông đường bộ mới nhất

Mẫu Giấy khai đăng kí xe – Mẫu số 01, được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an được dùng cho ô tô, máy kéo, rơ moóc, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe :  Năm sinh: ………………..

Địa chỉ :

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe

Cấp ngày      /           /           ;tại:………………………………..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục

cấp ngày……  /…/….. tại…………………………………….

Điện thoại của chủ xe

Email:

Điện thoại của người làm thủ tục

Email:

Số hóa đơn điện tử

mã số thuế …………………………………

Mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Cơ quan cấp:

Số tờ khai hải quan điện tử

Cơ quan cấp:

Số sêri Phiếu KTCLXX

Cơ quan cấp:

Số giấy phép kinh doanh vận tải ………………………. cấp ngày…/…./…. tại ..

Số máy 1 (Engine N0):

Số máy 2 (Engine N0):

Số khung (Chassis N0):

Nơi dán bản chà số máy (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

Loại xe:          …………………; Màu sơn: …………….; Nhãn hiệu:……………; Số loại:………….

Đăng ký mới □          Đăng ký sang tên □               Đăng ký tạm thời □

Đổi lại, cấp lại đăng ký xe □ Lý do……………………………………………………….

Đổi lại, cấp lại biển số xe □ Lý do………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complexly responsible before law for the vehicle documents in the file).

…..,     ngày (date)…. tháng…. năm….
CHỦ XE (Owner’s full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name….)

 B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ:……………………….  BIỂN SỐ MỚI: …………………………..

Nơi dán bản chả số khung (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE

Kích thước bao: Dài            /           m;        Rộng  m;        Cao…………m

Khối lượng bản thân:         kg; Kích cỡ lốp:                    ………..

Màu sơn:                   ; Năm sản xuất:…………; Dung tích xi lanh: ………………. cm3

Khối lượng hàng chuyên chở:     ;Khối lượng kéo theo:…………………………kg

Kích thước thùng:                           mm; Chiều dài cơ sở………………………… mm

Số chỗ ngồi: ; Đứng:           ;           Nằm:…………………

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP

1

2

3

4

…., ngày…. tháng…năm….

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) …………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

(2) ………………..

(Ký tên và đóng dấu)

 

C. XÁC NHẬN THAY ĐỔI MÀU SƠN/XE CẢI TẠO CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

Xác nhận chủ xe:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….;Email:………………………………………

Đã khai báo hồi:       giờ      phút; Ngày:   tháng  năm….. Tại:…………..

Về các nội dung sau (3):…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

….,ngày….tháng…..năm…..

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày         ….tháng…..năm….
(4) ………………..(Ký tên và đóng dấu)

 

________________________

(1) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.

(3) Chủ xe ghi các nội dung xe thay đổi màu sơn, xe cải tạo.

(4) ở Bộ ghi Trưởng phòng hướng dẫn đăng ký, kiểm định; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP (đối với xe thay đổi màu sơn).