Xe và Pháp luật

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 01/8, ô tô kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng

Bộ Công an mới ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngày 16/6/2020.

Cụ thể, biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Đối với các phương tiện kinh doanh hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thay đổi về kích thước của biển số xe như sau:

Thứ nhất, rơmoóc, sơmi rơmoóc gồm 1 biển gắn phía sau thành xe, kích thước chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm; cách bố trí chữ và số trên biển số như biển số xe ô tô trong nước.

Thứ hai, trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc thù của xe không lắp được 02 biển ngắn, cơ quan đăng ký xe kiểm tra thực tế, đề xuất đổi sang 02 biển số dài, kích thước chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm hoặc 01 biển số ngắn và 01 biển số dài. Kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Thông tư có hiệu lực từ 01/8/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe và Thông tư 64/2017/TT-BCA.

Nguồn: Luật Việt Nam